Skillingaryd Städ

Click "Enter" to submit the form.

Trappstädning

När man är noggrann med detaljerna så påverkar det hela omgivningen. När trappor upplevs som fräscha brukar även skadegörelse och nedskräpning automatisk minska. En trappa kan även vara det första intrycket en kund får av ett företag.

Att underhålla och rengöra sina trappor är ett typiskt exempel som många kanske kringgår och tror att det är ett utrymme som inte spelar så stor roll. Vi på Skillingaryd städ vet att just trappor är viktiga att underhålla regelbundet.

Trappor och trapphus används ofta och är ett utrymme som passeras dagligen av många som vistas i en fastighet. Genom noggrann och regelbunden städning och med rätt rengöringsmedel minskar man på slitaget och ökar trivseln för den gemensamma miljön.